Film

Rekultywacja gruntów należących do Lubelskiego Węgla “Bogdanka” S.A. położonych w miejscowości Nadrybie Wieś o łącznej powierzchni 12,34 ha z wykorzystaniem odpadów wydobywczych (skały płonnej)