Realizacje i referencje

Realizacje

Inwestycja: Autostrada A1 Rusocin k. Gdańska – Czerniewice k. Torunia
Wykonany odcinek: A1 Sekcja 5, km 63+000 – 75+000
Opis prac: Umacnianie skarp, rowów, poboczy i cieków przez humusowanie, rekultywacja oraz zakładanie trawników z pielęgnacją
Dla firm: Skanska S.A. – NDI Joint Venture

Inwestycja: Autostrada A1 Nowe Marzy – Czerniewice
Wykonany odcinek: A1 faza II odcinek 3A, km 114+000 – 128+040
Opis prac: Umacnianie skarp, rowów, poboczy i cieków przez humusowanie, rekultywacja oraz zakładanie trawników z pielęgnacją
Dla firm: Skanska S.A. – NDI Joint Venture

Inwestycja: Autostrada A1 Toruń – Stryków
Wykonany odcinek: A1 odcinek III węzeł Brzezie (z węzłem) – węzeł Kowal (bez węzła), km 186+348 – 215+850
Opis prac: Odhumusowanie terenu, wykopy i nasypy, umacnianie skarp, rowów, poboczy i cieków przez humusowanie i maty przeciwerozyjne maty kokosowe, uszczelnianie rowów geomembraną oraz geosiatką komórkową z wypełnieniem humusem, rekultywacje terenu oraz zakładanie trawników z pielęgnacją
Dla firm: Budownictwo Drogowe “Budar” Sp. z o.o / PBDiM Kobylarnia S.A.

Inwestycja: Rozbudowa drogi krajowej nr 8 Wrocław – Warszawa – Białystok do parametrów drogi ekspresowej S-8 na odcinku obwodnica Wiśniewa za obwodnicę Mężenina  w km 586+310 – 601+700
Wykonany odcinek: na całości długości odcinka w/w inwestycji
Opis prac: Hydrosiew skarp i rowów, umacnianie rowów darniną, zakładanie trawników, wykonanie nasadzeń drzew, krzewów i pnączy ozdobnych z 3-letnią pielęgnacja, wykonanie w okresie 2017-2019r. koszenia terenu na powierzchni 7 750 000 m2 obejmujacych skarpy, rowy, wiadukty, pas rozdziału oraz MOPy
Dla firm: Astaldi S.p.A oddział Polska

Inwestycja: Rozbudowa drogi krajowej nr 8 Wrocław – Warszawa – Białystok do parametrów drogi ekspresowej S-8 na odcinku od węzła Kobylin (bez węzła) do Jeżewa km 614+500 – 615+960
Wykonany odcinek: na całości długości odcinka w/w inwestycji
Opis prac: Hydrosiew skarp i rowów, wykonanie nasadzeń drzew, krzewów, pnączy ozdobnych oraz nasadzeń bylin wodnych
Dla firm: Astaldi S.p.A oddział Polska

Inwestycja: Droga ekspresowa S19 węzeł Rzeszów Zachód – węzeł Świlcza
Wykonany odcinek: na całości długości odcinka w/w inwestycji
Opis prac: Prace poprawkowe po innej firmie obejmujące chemiczne zwalczanie chwastów na skarpach, zdjęcie starego umocnienia ze skarp i montaż nowej siatki przeciwerozyjnej z zakotwieniem, humusowanie skarp z hydrosiewem, rekultywacja terenów zielonych, koszenie całego odcinka
Dla firm: Budownictwo Drogowe “Budar” Sp. z o.o. / Eurovia Polska S.A.

Inwestycja: Budowa Węzła Komunikacyjnego Kielce Północ w ciągu S-7 odc.  Występa – Wiśniówka  km 531+804 – 539+078 wraz z rozbudową DK nr 73 odc. Wiśniówka – granice m. Kielce  km 1+200 – 3+579
Wykonany odcinek: na całości długości odcinka w/w inwestycji
Opis prac: Umacnianie skarp, rowów, poboczy i cieków przez humusowanie i maty przeciwerozyjne różnego typu, rekultywacja, zakładanie trawników z pielęgnacją oraz wykonanie nasadzeń drzew i krzewów ozdobnych
Dla firm: Budownictwo Drogowe “Budar” Sp. z o.o. / Strabag Sp. z o.o.

Inwestycja: Rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Piotrków Trybunalski – Rawa Mazowiecka km 324+772 – 386+000
Wykonany odcinek: na całości długości odcinka w/w inwestycji
Opis prac: wykopy, profilownie skarp nasypów wraz z kopaniem rowów, rekultywacja powierzchni płaskich
Dla firm: Budownictwo Drogowe “Budar” Sp. z o.o./ Astaldi S.p.A

Inwestycja: Przebudowa drogi krajowej nr 82 Lublin – Cyców – Włodawa na odcinku km 76+800 – 84+512
Wykonany odcinek: na całości długości odcinka w/w inwestycji
Opis prac: Karczowanie drzew i krzewów, odhumusowanie terenu, wykonanie nasypów z pozyskaniem i transportem materiału, humusowanie z obsiewem skarp
Dla firm: Strabag Sp. z o.o.

Inwestycja: Przebudowa drogi krajowej nr 17 (Warszawa) Zakręt – Lublin – Zamość – Hrebenne – granica państwa na odcinku Piaski – lopiennik Górny km 115+780 – 131+297
Wykonany odcinek: na całości długości odcinka w/w inwestycji
Opis prac: Karczowanie drzew i krzewów
Dla firm: Strabag Sp. z o.o.

Inwestycja: Przebudowa zewnetrznego układu komunikacyjnego dla „Felicity” w Lublinie
Wykonany odcinek: węzeł „Felicity” w Lublinie
Opis prac: oczyszczanie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci z wywiezieniem, roboty ziemne koparkami z transportem urobku samochodami samowyładowczymi, przygodowanie terenu przez wykoszenie chwastów oraz przekopanie terenu, zahumusowanie terenu wcześniej przygotowaną mieszanką ziemi urodzajnej z torfem oraz specjalną substancją użyźniającą, wykonanie trawników dywanowych z nawożeniem
Dla firm: Strabag Sp. z o.o.

Inwestycja: Rewitalizacja rynku III W Łęcznej
Wykonany odcinek: rynek III w Łęcznej
Opis prac: Roboty ziemne z humusowaniem i profilowaniem terenu, wykonanie trawników dywanowych z pielęgnacją oraz nasadzeń drzew i krzewów ozdobnych z pielęgnacją
Dla firm: Strabag Sp. z o.o.