Usługi

Budownictwo drogowe

  • prace przygotowawcze (wycinki drzew i zakrzaczeń, odhumusowanie, niwelacje terenu)
  • roboty ziemne (wykopy, nasypy)
  • prace wykończeniowe (humusowanie, umacnianie skarp matami przeciwerozyjnymi, geokratami, gabionami, płytami eko, biowłókninami z nasiomami traw itp.)