Usługi

Budownictwo wodne

  • wykonywanie zbiorników retencyjnych, stawów rybnych, zbiorników małej retencji
  • umacnianie rzek
  • budowa grobli
  • umacnianie brzegów, skarp oraz dna zbiorników, narzutem kamiennym hydrotechnicznym, faszyną itp.
  • konserwacja urządzeń wodnych