Usługi

Hydrosiew, obsiew, darniowanie

Obsiew na skarpach wykonujemy specjalistycznymi siewnikami montowanymi na ramieniu koparek. Dzięki zastosowaniu tego rodzaju sprzętu mieszanki traw wprowadzane są na odpowiednią głębokość humusu (żyznej warstwy ziemi), przykryte i dogęszczone wałem znajdującym się przy siewniku. Zapewnia to odpowiednie warunki do szybkiego kiełkowania i wzrostu mieszanek traw. Zaletą tej metody jest wgłębne wprowadzenie nasion w humus co zapewnia trwałe udarnienie skarp, rozbicie ewentualnych grud humusu i zagęszczenie powierzchni skarpy.

W miejscach trudno dostępnych wykonujemy za pomocą hydrosiewników usługę hydrosiewu polegającą na pokryciu powierzchni preparatem będącym mieszaniną złożoną z wody, nasion traw, hydromulczu celulozowego, nawozów oraz substancji zabezpieczających teren przed erozją wodną i wietrzną.